1. خانه
  2. محصولات
  3. ابزار لوله
  4. ابزار فیبر گرما(ابزار همجوشی گرما)

ابزار فیبر گرما(ابزار همجوشی گرما)

ابزار فیبر گرما(ابزار همجوشی گرما) یک ابزار حرفه ای لوله برای جوشکاری است. ابزار همجوشی گرمایی که ما ارائه می دهیم می توانیم اتصال لوله های 20 تا 110 میلیمتر قطر و اتصالات را انجام دهیم.

مدل: 63
محدوده یا دامنه: 20mm، 25mm، 32mm، 40mm، 50mm، 63mm
دمای حرارت صفحه: 170-250℃ (±5℃) حداکثر 270℃
منبع تغذیه(منبع قدرت): 220V /50Hz


مدل: 110
محدوده: 75mm, 90mm, 110mm
دمای صفحه حرارت: 170-250℃ (±5℃) حداکثر 270℃
منبع تغذیه: 220V /50Hz

فرم انتقادات و پیشنهادات