برش کنندهلوله

QIANYU برش کننده لوله را ارائه می دهد که یک ابزار برش برای لوله PPR، لوله PE-RT و برش لوله Pex-Al-Pex است.

فرم انتقادات و پیشنهادات