ارزش برنج

شیر های برنجی را می توان در سیستم های آب گرم و سرددربرنامه ها یا لوازم خانگی (مسکونی), تجاری و سبک تجاری استفاده کرد، و همچنین درسیستم های هوای فشرده گاز طبیعی، گاز بطری نیز استفاده میشور.

مواد: برنج

استانداردهای سازگار: ISO, OHSAS, CE

سوپاپ شیر فلکه توپ مستقیم

مدل: Q16, Q20, Q25, Q32, Q40, Q50, Q63


دریچه شیر مردانه(مذکر)

مدل: Q16*1/2F, Q20*1/2F, Q20*3/4F, Q25*3/4F, Q25*1F, Q32*1F


دریچه شیر زنانه(مونث)

مدل: Q16*1/2M, Q20*1/2M, Q20*3/4M, Q25*1/2M, Q25*3/4M, Q25*1M, Q32*1M


دسته شیر پروانه یی

1/2M, 1/2F


دریچه شیرفلکه زنانه(مونث)

1/2" FF, 3/4" FF, 1" FF, 1 1/4" FF, 1 1/2" FF, 2" FF


دریچه شیر فلکه توقف برنج

مدل: DN15, DN20, DN25, DN32, DN40, DN50


شیر فلکه دروازه برنج

مدل: ZF-1/2F, ZF-3/4F, ZF-1F, ZF-5/4F, ZF-3/2F, ZF-2F


فیلتر برنجی

مدل: DN15, DN20, DN25, DN32, DN40, DN50


شیر فلکه فیلتر برنجی

مدل: DN15, DN20, DN25, DN32, DN40, DN50

فرم انتقادات و پیشنهادات