اتصالات لوله

اتصالات لوله برنجی برای تامین اتصال لوله های آب خانه، لوله های گاز خانگی و لوله های آب گرم زیر زمین استفاده می شود.

چرا اتصالات برنجی ما را انتخاب کنید؟
ما واحد تدوین ویا پیش نویس استاندارد صنعت برای اتصالات لوله برنجی در چین استیم. محصولات گل سرسیم شرکت ما اتصالات لوله برنجی: اتصالات پرسنج لوله برنجی و اتصالات فشاری لوله برنج دو نوع است. تولید سالیانه حدود 30،000،000 دز مجموع میباشد.

ما ده ها دستگاه بزرگ جعل(کوبنده) داریم که به طور کامل قادر به پاسخگویی به نیازهای مختلف محصولات جعل شده است. ما همچنین می توانیم قالب علامت تجاری مهمان را سفارشی کنیم. ما دارای صدها ماشین تراش CNC، دستیابی به تولید اتوماتیک در مقیاس بزرگ، بهبود بهره وری تولید و کاهش هزینه های خرید برای مشتریان است.

ما کارکنان تست آنلاین حرفه ای برای بازرسی نهایی بسته بندی محصولات ما داریم.