1. خانه
  2. محصولات
  3. سیستم لوله کشی PP-R
  4. اتصالات لوله PP-R (لوله اتصالات تامین آب آشامیدنی)

اتصالات لوله PP-R (لوله اتصالات تامین آب آشامیدنی)

ما در ابتدا لوله های PP-R را برای ساختن لوله های آب آشامیدنی و خانگی ارائه می دهیم، در عین حال ما انواع اتصالات و ماشین های دریچه یا شیر فلکه های مطابق با نصب و استفاده از لوله های آب را ارائه می دهیم.

رنگ های معمول لوله اتصالات PP-R: سفید، سبز، خاکستری

ما مارک های خودمان "FENGYE" و "QIANYU" را داریم و همچنین از مارک های سفارشی مشتریان پشتیبانی می کنیم.

اتصالات لوله موجود دردست
پیوند لوله یااتحاد مستقیم برابر
مدل:

S20*20
S25*25
S32*32

S40*40
S50*50
S63*63

S75*75
S90*90

S110*110


پیوند لوله یااتحاد مستقیم ناهمگونی
مدل:

S25*20
S32*20
S32*35
S40*20

S40*25
S40*32
S50*20
S50*32

S50*40
S63*25
S63*32
S63*40

S63*50
S110*63


45 درجه آرنج
مدل:

L20*45
L25*45

L32*45
L40*45

L50*45

L63*45


آرنج برابر
مدل:

L20*20
L25*25
L32*32

L40*40
L50*50

L63*63
L75*75

L90*90
L110*110


آرنج نابرابر

مدل: L25*20, L32*20, L32*25


سوپاپ توپ مستقیم
مدل:

L20*20
L25*25
L32*32

L40*40
L50*50

L63*63
L75*75

L90*90
L110*110


جاده یا دایره نابرابر (tee)
مدل:

T25*20*25
T32*20*32
T32*25*32
T40*20*40
T40*25*40

T40*32*40
T50*25*50
T50*32*50
T50*40*50
T63*32*63

T63*40*63
T63*50*63
T75*50*75
T75*63*75
T90*75*90

T110*75*110
T110*90*110


اتصالات پل متقابل

مدل: W20, W25, W32


پیوند (اتحاد)

مدل: HJ20, HJ25, HJ32


کلاه پایان

مدل: D20, D25, D32, D40, D50, D63


سوپاپ مستقیم زنانه
مدل:

S20*1/2F
S20*3/4F
S25*1/2F

S25*3/4F
S32*1/2F
S32*3/4F

S40*5/4F
S50*3/2F

S63*2F


سوپاپ مستقیم مردانه
مدل:

S20*1/2M
S20*3/4M
S25*1/2M

S25*3/4M
S32*1/2M
S32*3/4M

S32*1M
S40*5/4M
S50*3/2M

S63*2M


آرنج زنانه
مدل:

L20*1/2F
L20*3/4F

L25*1/2F
L25*3/4F

L32*1/2F
L32*3/4F

L32*1F


آرنج مردانه
مدل:

L20*1/2M
L25*1/2M

L25*3/4M

L32*3/4M

L32*1M


توپ زنانه
مدل:

T20*1/2F
T20*3/4F

T25*1/2F
T25*3/4F

T32*1/2F
T32*3/4F

T32*1F


توپ مردانه
مدل:

T20*1/2M
T25*1/2M

T25*3/4M

T32*3/4M

T32*1M


پیوند برنج مردانه
مدل:

HJ20*1/2M
HJ25*3/4M

HJ25*1M
HJ32*1M

HJ40*5/4M
HJ50*3/2M

HJ63*2M


لوله آرنج زن با صندلی

مدل: L20*1/2FZ


شیر دریچه قابل انحلال (متحرک)
مدل:

HJQ20
HJQ25

HJQ32
HJQ40

HJQ20*1/2F
HJQ20*3/4F

HJQ25*3/4F


دریچه توقف

مدل: JQ20, JQ25, JQ32, JQ40, JQ50, JQ63


شیر دریچه توپ هسته مس

مدل: 20, 25, 32, 40


درج کننده مس نر(مردانه)

مدل: 1/2M, 3/4M, 1M, 5/4M, 3/2M, 2M


درج کننده مس ماده(زنانه)

مدل: 1/2F, 3/4F, 1F, 5/4F, 3/2F, 2F

فرم انتقادات و پیشنهادات