اتصالات فیوز سوکت، اتصالات آب لوله HDPE

QIANYU خدمات پشتیبانی را برای خطوط لوله های مهندسی صنعت فراهم می کند، انواع مختلفی از لوله ها را از قبیل لوله آرنج مساوی دای، آرنج برابر 45 درجه ، آرنج برابر 90 درجه ، لوله مستقیم مساوی و غیره فراهم می کند. مواد HDPE هستند و اتصال فیوژن سوکت تصویب می شود. برای اندازه دقیق، لطفا به مشخصات ورق ما مراجعه کنید یا با ما مشورت کنید.

اتصالات فیوز سوکت
سوپاپ توپ مستقیم
مدل dn D L
20 27 35
25 33.5 39
32 42 43
40 51.5 47
50 63.5 53
63 79 61

سوپاپ کاهش توپ مستقیم
مدل Dn×dn D d L
25×20 33.5 27 35
32×20 42 27 37
32×25 42 33.5 39
40×20 51.5 27 45
40×25 51.5 33.5 46
40×32 51.5 42 43
50×20 63.5 27 43
50×25 63.5 33.5 48
50×32 63.5 42 49
50×40 63.5 51.5 51
63×20 79 27 48
63×25 79 33.5 58
63×32 79 42 58
63×40 79 51.5 58
63×50 79 63.5 58

آرنج برابر °45
مدل dn D L
20 27 21
25 33.5 24
32 42 27.5
40 51.5 31.5
50 63.5 37
63 79 44

آرنج برابر °90
مدل dn D L
20 27 28
25 33.5 32
32 42 38
40 51.5 44
50 63.5 52
63 79 63

سوپاپ توپ مستقیم
مدل Dn×dn D d L H
25×20 33.5 27 60 30
32×20 42 27 64 34
32×25 42 33.5 69 36
40×20 51.5 27 68 38
40×25 51.5 33.5 73 40
40×32 51.5 42 80 42
50×20 63.5 27 74 43
50×25 63.5 33.5 79 45
50×32 63.5 42 86 47
50×40 63.5 51.5 94 49
63×20 79 27 82 50
63×25 79 33.5 88 52
63×32 79 42 95 54
63×40 79 51.5 103 56
63×50 79 63.5 113 59

سوپاپ کاهش توپ مستقیم
مدل dn D L H
20 27 56 28
25 33.5 64 32
32 42 76 38
40 51.5 88 44
50 63.5 104 52
63 79 126 63

سوپاپ مستقیم زنانه
مدل D Rpx L
Dn20×1/2F 27 1/2 40
Dn20×3/4F 27 3/4 39
Dn25×1/2F 33.5 1/2 42
Dn25×3/4F 33.5 3/4 41
Dn25×1F 33.5 1 45
Dn32×3/4F 42 3/4 43
Dn32×1F 42 1 47
Dn40×11/4F 51.5 11/4 52
Dn40×11/2F 51.5 11/2 52
Dn50×11/2F 63.5 11/2 55
Dn50×2F 63.5 2 61
Dn63×2F 79 2 65

سوپاپ مستقیم مردانه
مدل D Rpx L
Dn20×1/2M 27 1/2 46
Dn20×3/4M 27 3/4 49
Dn25×1/2M 33.5 1/2 48
Dn25×3/4M 33.5 3/4 51
Dn25×1M 33.5 1 58
Dn32×3/4M 42 3/4 53
Dn32×1M 42 1 59
Dn40×11/4M 51.5 11/4 64
Dn40×11/2M 51.5 11/2 67
Dn50×11/2M 63.5 11/2 67
Dn50×2M 63.5 2 79
Dn63×2M 79 2 82

آرنج زنانه
مدل D Rpx L1 L2
Dn20×1/2F 27 1/2 31 32.5
Dn20×3/4F 27 3/4 35 32.5
Dn25×1/2F 33.5 1/2 33 35
Dn25×3/4F 33.5 3/4 37 36
Dn25×1F 33.5 1 40.5 38
Dn32×3/4F 42 3/4 39 39.5
Dn32×1F 42 1 42.5 42
Dn40×11/4F 51.5 11/4 49 48
Dn40×11/2F 51.5 11/2 52 48
Dn50×11/2F 63.5 11/2 55 53
Dn50×2F 63.5 2 61 58
Dn63×2F 79 2 65 65

آرنج مردانه
مدل D Rx L1 L2
dn20*1/2M 27 1/2 30 27.5
dn20*3/4M 27 3/4 32.5 27.5
dn25*1/2M 33.5 1/2 32 30
dn25*3/4M 33.5 3/4 34.5 30
dn25*1M 33.5 1 36.5 33.5
dn32*3/4M 42 3/4 36.5 33
dn32*1M 42 1 37 38.5
dN40*11/4M 51.5 11/1 46 42
dn40*11/2M 51.5 11/2 49 45
dn50*11/2M 63.5 11/2 52 50
dn50*2M 63.5 2 58 58
dn63*2M 79 2 62 64.5

توپ زنانه
مدل D Rpx L H
dn20*1/2F 27 1/2 62 32.5
dn20*3/4F 27 3/4 70 32.5
dn25*1/2F 33.5 1/2 66 35
dn25*3/4F 33.5 3/4 74 36
dn25*1F 33.5 1 81 38
dn32*3/4F 42 3/4 78 39.5
dn32*1F 42 1 85 42
dn40*11/4F 51.5 11/4 98 48
dn40*11/2F 51.5 11/2 104 48
dn50*11/2F 63.5 11/2 110 53
dn50*2F 63.5 2 122 58
dn63*2F 79 2 130 65

توپ مردانه
مدل D Rx L1 L2
dn20*1/2M 27 1/2 60 27.5
dn20*3/4M 27 3/4 65 27.5
dn25*1/2M 33.5 1/2 64 30
dn25*3/4M 33.5 3/4 69 30
dn25*1M 33.5 1 73 33.5
dn32*3/4M 42 3/4 73 33
dn32*1M 42 1 77 37
dN40*11/4M 51.5 11/1 92 42
dn40*11/2M 51.5 11/2 98 45
dn50*11/2M 63.5 11/2 104 50
dn50*2M 63.5 2 116 58
dn63*2M 79 2 124 64.5

کلاه لبه دار
مدل dn D L H
20 27 24 15
25 33.5 28 17
32 42 31 19
40 51.5 35 21
50 63.5 40 24
63 79 47 28

پیوند لوله مستقیم زنانه
مدل D G L
H20*1/2F 26 1/2" 35
H25*3/4F 32 3/4" 42
H32*1F 41 1" 53
H40*11/4F 51 11/4" 58
H50*11/2F 63 11/2" 62
H63*2F 79 2" 70

پیوند لوله اتحادمستقیم مردانه
مدل D R L
H20*1/2M 26 1/2" 52
H25*3/4M 32 3/4" 52
H32*1M 41 1" 58
H40*11/4M 51 11/4" 65
H50*11/2M 63 11/2" 70
H63*2M 79 2" 75

دریچه توقف

مشخصات: J20, J25, J32, J40, J50, J63


دریچه شیر دو طرفه مستقیم

مشخصات: HJQ20, HJQ25, HJQ32, HJQ40, HJQ50, HJQ63


شیر توپ فولادی

مشخصات: Q20, Q25, Q32, Q40, Q50, Q63

فرم انتقادات و پیشنهادات